Door het inzetten van acteurs bootsen we situaties uit de dagelijkse praktijk na.
Hierdoor leren cursisten hun gedrag praktisch toe te passen.

Adequaat tegenspel op basis van het uitgangspunt gedrag roept gedrag op. Feedback vanuit de rol.
De acteurs van DRENTHDRAMA zijn bekend met alle communicatieve vaardigheden.
Er wordt aandacht geschonken aan
onderliggende emoties en aan non-verbaal gedrag.

Voor het werken met acteurs, vraag onze  speciale folder :

" Werken met acteurs tijdens trainingen."

 


Werken met een acteur?


1. Vraag voorleggen aan de klant

2. Er zijn door de trainer/opleider goede redenen aan te dragen om een professionele acteur in te schakelen.

3. Zo ja, DRENTHDRAMA bellen of mailen.
 


"We zien de wereld niet zoals hij is, maar zoals wij zijn!"
 

De acteur biedt, i.s.m. de assessor
specifiek gedrag aan,
waardoor de kandidaat getest kan worden op zijn kennis, vaardigheden en andere mogelijkheden.
Hierdoor krijgen leidinggevenden en personeelsfunctionarissen,
inzicht  in het gedrag van huidige en toekomstige medewerkers.

Trainers werken aan gedragsverandering bij uw medewerkers.
Naast eigen kennis hierover in huis,
heeft DRENTHDRAMA samenwerkingsverbanden met een keur van trainers.
Samen hebben zij een grote variŽteit aan (des)kundigheden.

Communincatie, als de smeerolie
van veel processen:


- onderhandelingsvaardigheden
- conflicthantering
- presentatie
- ondernemingsraadtrainingen
- teambuilding
- klantvriendelijkheidstraining
- omgaan met lastige mensen
- agressie
- telefoontraining

In overleg met u, wordt
de training op uw maat ontwikkeld....Acteurs zijn in staat om met een korte act,
 knelpunten in organisaties bloot te leggen,
 voelbaar te maken
en discussies op gang te brengen.
Helder, veilig en mogelijk vermakelijk.
Lekker lachen om de eigen situatie kan een
 bevrijdende, ontspannende beweging veroorzaken.

Een theateract tijdens een
 symposium, kan zorgen voor een
 
"ontsuffingsmoment".
 De acteur als aanjager van bepaalde emoties.

Verrassend is ook verborgen theater...
 

Praktische uitvoering:

DRENTHDRAMA gaat uitgebreid met u een analyse maken over wat nodig is voor uw specifieke situatie. Aan de hand daarvan komen wij met voorstellen. Net zo lang tot u tevreden bent over de opzet.Er wordt in uw organisatie verteld, dat er in een bepaalde periode klanten aan de balie komen (of opbellen), die geen echte klanten zijn.
Voor uw medewerkers zijn ze niet van echt te onderscheiden.
Zo worden uw medewerkers getest "on the spot",
waarna een lerend vervolgtraject kan worden afgesproken.
De ervaring leert dat, mits zorgvuldig begeleid, dit ook voor de medewerkers
een plezierige beleving zal zijn en dito vervolg van hun werkzaamheden.


DRENTHDRAMA V.O.F. ©